ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

 สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านนาดินดำ  
>>  ปี 2562  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านนาดินดำ
 >>  ปี 2563  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านนาดินดำ
Comments