กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ส.ค. 2563 00:35 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน
5 ส.ค. 2563 23:38 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 23:38 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 สิงหาคม 2563]
5 ส.ค. 2563 23:38 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
5 ส.ค. 2563 03:27 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
5 ส.ค. 2563 03:26 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
5 ส.ค. 2563 03:26 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
5 ส.ค. 2563 03:25 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpg กับ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 สิงหาคม 2563]
5 ส.ค. 2563 03:25 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย สร้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 สิงหาคม 2563]
3 ส.ค. 2563 01:06 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย สร้าง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
3 ส.ค. 2563 01:05 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
3 ส.ค. 2563 01:04 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน
2 ส.ค. 2563 03:11 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ img548.jpg กับ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
2 ส.ค. 2563 03:11 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย สร้าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
2 ส.ค. 2563 03:08 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
2 ส.ค. 2563 03:06 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน
2 ส.ค. 2563 03:03 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
2 ส.ค. 2563 02:58 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ ประกาศ.jpg กับ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
2 ส.ค. 2563 02:58 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย สร้าง สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
2 ส.ค. 2563 02:57 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน
2 ส.ค. 2563 02:57 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย อัปเดต ประกาศ.jpg
30 ก.ค. 2563 02:47 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
30 ก.ค. 2563 02:45 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
30 ก.ค. 2563 02:45 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
30 ก.ค. 2563 02:39 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME

เก่ากว่า | ใหม่กว่า