กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 พ.ค. 2563 00:43 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข Home
28 พ.ค. 2563 00:37 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ IMG_1866.JPG กับ Home
28 พ.ค. 2563 00:36 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ IMG_1838.JPG กับ Home
28 พ.ค. 2563 00:35 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ IMG_1798.JPG กับ Home
28 พ.ค. 2563 00:33 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ IMG_1775.JPG กับ Home
28 พ.ค. 2563 00:31 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ IMG_1745.JPG กับ Home
28 พ.ค. 2563 00:29 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ IMG_1736.JPG กับ Home
28 พ.ค. 2563 00:28 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ IMG_1734.JPG กับ Home
28 พ.ค. 2563 00:25 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ IMG_1708.JPG กับ Home
21 พ.ค. 2563 02:20 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ img20200521_16183718.jpg กับ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
21 พ.ค. 2563 02:20 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย สร้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
14 พ.ค. 2563 01:42 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข Home
14 พ.ค. 2563 01:42 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย อัปเดต img425_1.jpg
14 พ.ค. 2563 01:41 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน.pdf กับ ประกาศโรงเรียนบ้านนาดินดำ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
14 พ.ค. 2563 01:41 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ img426.jpg กับ ประกาศโรงเรียนบ้านนาดินดำ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
14 พ.ค. 2563 01:41 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ img425.jpg กับ ประกาศโรงเรียนบ้านนาดินดำ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
14 พ.ค. 2563 01:41 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย สร้าง ประกาศโรงเรียนบ้านนาดินดำ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
14 พ.ค. 2563 01:39 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ img425_1.jpg กับ Home
8 พ.ค. 2563 02:44 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข Home
8 พ.ค. 2563 02:44 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง_ธุรการโรงเรียน.pdf กับ ประกาศโรงเรียนบ้านนาดินดำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
8 พ.ค. 2563 02:44 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ img419.jpg กับ ประกาศโรงเรียนบ้านนาดินดำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
8 พ.ค. 2563 02:44 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย สร้าง ประกาศโรงเรียนบ้านนาดินดำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
8 พ.ค. 2563 02:42 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข Home
8 พ.ค. 2563 02:41 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ img419_1.jpg กับ Home
8 พ.ค. 2563 02:41 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย อัปเดต img392_web.jpg

เก่ากว่า | ใหม่กว่า