ติดต่อเรา : Contact

ติดต่อเรา : Contactโรงเรียนบ้านนาดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
264 หมู่ 1 ถนนเลย - นาด้วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1042520030
รหัส Smis 8 หลัก : 42010025
รหัส Obec 6 หลัก : 520030
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ  :  12 กม.

โทรศัพท์ : 042-072422
โทรสาร : 042-072422

Email : nadindam@loei1.go.th

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3-339052766196145/

แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านนาดินดำComments