ชุดแต่งกายนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดินดำ

ชุดแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านนาาดินดำชุดแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านนาาดินดำชุดแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านนาาดินดำ


ชุดแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านนาาดินดำ
ชุดแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านนาาดินดำ


ชุดแต่งกายเครื่องแบบพละชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านนาาดินดำ
Comments