Home‎ > ‎ธุรการ‎ > ‎

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)

โพสต์21 พ.ค. 2563 02:19โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย

Comments