นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์13 ก.ย. 2563 02:53โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2563 03:00 ]
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
และนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านนาดินดำ
ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
ประจำปีงบประมาณ 2563


นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

Comments