ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์13 ก.ย. 2563 02:53โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2563 03:00 ]

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
และนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านนาดินดำ
ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
ประจำปีงบประมาณ 2563


นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน




นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ




นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:04โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 21:31 ]

ทางโรงเรียนบ้านนาดินดำร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำได้จัด
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ปีการศึกษา 2563 
ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ณ สวนน้ำนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 


ตารางสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 ก.ย. 2563 23:51โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย



ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โพสต์3 ส.ค. 2563 01:06โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โพสต์2 ส.ค. 2563 03:11โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนาดินดำ

โพสต์22 มิ.ย. 2563 08:07โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย


การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โพสต์18 มิ.ย. 2563 07:13โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย


1-8 of 8