รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563


สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

Ċ
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
18 มิ.ย. 2563 21:23
Comments