ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563

การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์11 พ.ย. 2563 00:56โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย


ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์5 ส.ค. 2563 03:25โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2563 23:38 ]

 

1-3 of 3