ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563

การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563คำสั่งโรงเรียนบ้านนาดินดำ ที่ ๑๑๖ / ๒๕๖๓ แต่งตั้ง หัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

โพสต์2 ก.ย. 2563 22:40โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย


ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์5 ส.ค. 2563 03:25โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2563 23:38 ]

 

1-2 of 2