ข่าวประชาสัมพันธ์   เนื่องจากเกิดปัญหาของโรคระบาดโควิด 19 ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาดินดำได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในเรื่องของการเปิดเรียนและแนวทางในการปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบ video conferencข่าวประชาสัมพันธ์  สารจากผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาดินดำ จะทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


รูปภาพกิจกรรม คลิกที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564


รายละเอียดเนื้อหา  คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


รูปภาพ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น